wersja polska english version

Zakres usług

Kancelaria świadczy jako podmiot doradczy usługi w zakresie:

  • doradztwa podatkowego,
  • stałego nadzoru doradczego,
  • audytu podatkowego (badanie prawidłowości określenia oraz rozliczenia kontrahenta z obowiązków i zobowiązań podatkowych, optymalizacja obciążeń podatkowych),
  • obsługę sporów podatkowych,
  • opracowywania specjalistycznych instrukcji podatkowych.

Usług księgowych:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPiR,
  • nadzór nad księgami rachunkowymi,
  • opracowanie polityki rachunkowości jednostki,
  • obsługa kadrowo-płacowa, zusowska,
  • opinie i ekspertyzy prawne i ekonomiczno-finasowe.

Kontakt

Kancelaria Podatkowo-Księgowa ABREX®
ul. Wędkarska 99
10-180 Olsztyn
tel. 089 523 87 51
fax. 089 524 30 00
e-mail: abrex@sprint.com.pl

© 2019 Kancelaria ABREX®